Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”
Comuna Valea Călugărească
istoric

Plantaţiile de viţă de vie din Valea Călugărească sunt atestate documentar din secolul al XV-lea. În 1882 a apărut filoxera în Valea Călugărească şi a distrus majoritatea viţelor de vie. Acesta a fost motivul pentru care în 1907 s-a înfiinţat Şcoala Elementară de Viticultură, având misiunea de a pregăti specialişti care să refacă plantaţiile.

        În timpul Primului Război Mondial, şcoala a fost închisă. Între 1919 şi 1928, a funcţionat sub numele de Şcoala Inferioară de Viticultură, având cursuri teoretice cu o durată de 2 ani şi 1 an de practică.

        Începând cu 1929, devine Şcoala de Viticultură, având 3 ani de cursuri teoretice şi 1 an de practică la posesorii de vie din zonă şi la şcoală.

        În 1948, instituţia îşi schimbă profilul în Şcoala Medie de Viticultură şi în patrimoniul său se aflau 10,5 ha de vie, 300 de pomi fructiferi, o şcoală de viţe, o grădină de legume, loturi experimentale cultivate cu diferite plante agricole, un laborator de biochimia vinului, o stație meteorologică, o staţie de avertizare a manei.

        În 1955, sunt două tipuri de şcoală: o şcoală vocaţională (de 3 ani) şi una tehnică pentru pentru maiştri viticoli (de 4 ani). În 1962, devine Şcoala Tehnică Horticolă; o mare parte a patrimoniului şcolii ajunge în dotarea Institutului de Cercetări pentru Viticultură şi Vinificaţie.

        În 1966, devine Liceul Agricol cu o durată de 5 ani, apoi de 4 ani; apoi, în 1990 – Grupul Şcolar Agricol Valea Călugărească, iar în 2009 am devenit Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu - Siseşti”,

        Din 2018 până astăzi, este Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu - Siseşti” .

        În prezent, oferim calificări în următoarele domenii: agricultură, industrie alimentară, mecanică agricolă şi auto, tehnician mecatronist, protecţia mediului, tehnician veterinar şi tehnician zootehnist. Pregătim specialişti pentru agenţii economici din zonă şi nu numai. În urma proiectului Phare TVET 2003 şi Phare TVET 2006, dispunem de o bază materială modernă, cabinete şi laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generaţie.

Deviza noastră este: „Reuşim în viaţă prin ceea ce învăţămWhatsApp Image 2021-12-27 at 14-05-01

WhatsApp Image 2021-12-27 at 14-03-05   WhatsApp Image 2021-12-27 at 14-07-01 WhatsApp Image 2021-12-27 at 14-07-39 

Creat la: 16/05/2023 11:31:49 Modificat la: 03/06/2023 04:32:27 Creat de: Gica Robertino-Andrei