Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”
Comuna Valea Călugărească
invatamant liceal

Alimentație Publică                                                                     

  Tehnician Veterinar

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare.

Cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

  • filiera teoretică (profilurile umanist şi real)
  • filiera tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)
  • filiera vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic)

Aceste filiere sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.

 

 

Creat la: 16/05/2023 11:36:27 Modificat la: 03/06/2023 04:36:16 Creat de: Gica Robertino-Andrei