Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”
Comuna Valea Călugărească
Consiliu de administratie