Liceul Tehnologic "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
Comuna Valea Călugărească


Învățământ Profesional


                         Învățământ Profesional calificarea Mecanic Auto                 Învățământ Profesional calificarea Apicultor Sericicultor

                 

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de ME în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:

  • stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu;
  • învăţământ profesional, cu durata de minim 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior;

Documente

Nu sunt documente pe această pagină