Liceul Tehnologic "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
Comuna Valea Călugărească


Învățământ Liceal


Alimentație Publică                                                                        Tehnician Veterinar

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare.

Cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

  • filiera teoretică (profilurile umanist şi real)
  • filiera tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)
  • filiera vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic)

Aceste filiere sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.

 

 

Documente

Nu sunt documente pe această pagină