Liceul Tehnologic "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
Comuna Valea Călugărească


  • Constantin Ioana

    Profesor: Titular

    Statut: Profesor Instruire Pra

    Grad: Didactic II